“MN Cargo”  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, ТӨМӨР ЗАМ, 1-р хороо, 2-р хороолол, 51-р байрны замруугаа харсан өргөтгөл,

Хүүхдийн 5-р цэцэрлэгийн хажуу талын саарал 5-н давхар  байшин.

Утас: 98808998       UK: 07783883830                Email: mncargo888yahoo.co.uk                

This slideshow requires JavaScript.

Сурталчилгаа

Гаалийн татвар төлөх бараа:

• Хувь хүний нэр дээр хилийн чанадаас илгээсэн 1.0 сая төгрөгөөс илүү үнэ бүхий бараа;

• Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хилийн чанадаас илгээсэн 100 мянган төгрөгөөс  илүү үнэ бүхий бараа;

• Шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн загвар дүрс, зураг зүйн болон  бусад материал, судалгаа, шинжилгээ, геологи, байгаль, амьтан судлал,  палеонтологийн олдворын болон бусад бүх төрлийн дээж, сорьц зэрэг онцлог бараа;

• Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосноос бусад тарифын бус хязгаарлалттай нэвтрүүлэх бараа;

• Экспортын татвартай бараа;

• Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, хилийн чанадад бүрмөсөн гаргахаас бусад горимоор гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа тус тус орно.

Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл доорхи холбоосон дээр дарна уу!!!

http://www.ecustoms.mn/tax.php?wmid=105&wmsid=118#ont